اصفهان میدان نقش جهان بازار پارچه فروش ها سرای عتیقه فروش ها 

Texture, finishing, dyeing

The first factory
should be specialized fabrics As Kamas Textile Company has special
facilities in the
textile industry in
spinning, weaving,
dyeing, and packaging. Therefore,
it is possible to
produce any order and
non-ordered fabrics
and in the near future
several groups of
fabrics will be added
to the company's
current products.
 
 
 
 
 

Textile Kamash

نساجی کاماش

صنایع نساجی کاماش

بافت ،تکمیل ،رنگرزی

اولین کارخانه تواید پارچه به صورت تخصصی

  از آنجایی که شرکت صنایع نساجی کاماش  از امکانات ویژه ای در صنعت نساجی در زمینه ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، و بسته بندی برخوردار میباشد.

      لذا امکان تولید هرگونه پارچه تحت سفارش و غیر سفارش فراهم بوده و در آینده نزدیک نیز چندین گروه از انواع پارچه نیز به محصولات جاری شرکت اضافه خواهد شد.

لباس کار

لی صد در صد پنبه 

کجراه

فاستونی

Nunc nec massa nec est interdum suscipit. Donec vel orci quis dolor

بیمارستانی

Nunc nec massa nec est interdum suscipit. Donec vel orci quis dolor

مشاوره رایگان