به پارچه پلی استر ویسکور در فلامنت ،نخ سی دولا بافت شده ،که توسط دستگاه جت یا ترموزول با رنگ مستقیم و ری اکتیو در گرماژ 240 الی 390 گرم با بافت کجراه تولید می شود ،پارچه کجراه گفته می شود.

پارچه کجراه البرز

پارچه کجراه البرز

قیمت پارچه کجراه خرید پارچه کجراه قیمت پارچه کتان کجراه قیمت پارچه کجراه فدک

پارچه کجراه کوپر

پارچه کجراه بدر

پارچه کجراه بدر

مصارف پارچه کجره بر اساس رنگ

 • پارچه
  کجراه سفید :این پارچه کجراه سفید به رنگ سفید است و معمولا برای لباس کار بیمارستانی ،مخصوصا در صنایع غذایی و پزشکی استفاده می شود .اسکراب پزشکی سفید و ملحفه بیمارستانی 
 • پارچه کجراه سبز بیمارستانی : از پلی استر فلامنت ویسکوز تولید می شود و مناسب برای شان و گان جراحی است.
 • پارچه کجراه سرمه ای :پارچه کجراه سرمه ای برای فرم مدارس و لباس کار بیشترین مصرف را دارد
 • پارچه کجراه رنگی :فرم مدارس ،لباس کار و روپوش پزشکی

پارچه کجراه : بر اساس گرماژ یا وزن

 1. 240 گرم کجراه فلامنتی

 2. کجراه 260 گرم رنگ مستقیم 

 3. 280 گرم ترگال کجراه رنگ مستقیم 

 4. کجراه 300 گرم ری اکتیو ثابت

 5. 330 گرم 70 درصد پنبه کتان کجراه 

 6. 390 گرم کجراه شبه فاستونی

 7. 480 گرم کجراه کش لاکرا

قیمت پارچه کجراه ضخیم

خرید پارچه کجراه ارزان 

پارچه کجراه لباس کار

پارچه کجراه فرم مدارس

مشاوره رایگان