اصفهان میدان نقش جهان بازار پارچه فروش ها سرای عتیقه فروش ها 

یک توپ پارچه تترون بستگی به برند و عرض پارچه تترون دارد،از 30 متر الی 150 متر متغیر است.

عرض 90 سانتیمترعرض 110 سانتیمترعرض 150 سانتیمترعرض 200 سانتیمترعرض 300 سانتیمتر
40 متری30متری40 ،100 ،150 متری40 متری40 متری

مشاوره رایگان 09131130224

پارچه تترون برای شومیز
قیمت پارچه تترون 4000
یک توپ پارچه چند متر است
قیمت پارچه تترون ژاپن
مزایا و معایب پارچه تترون
پارچه تترون برای مانتو خوبه
پارچه تترون اعلا
معایب پارچه تترون

یک توپ پارچه تترون چند متر است؟

مشاوره رایگان