پارچه کجراه بزرگمهر از الیاف تمام فلامنت تولید می شود ،عرض پارچه 150 سانتیمتر و گرماژپارچه 240 گرم است و مناسب برای موارد زیر است.

خرید پارچه کجراه بزرگمهر 240 گرم

قیمت پارچه کجراه بزرگمهر سبک

پارچه کجراه بزرگمهر ارزان

پارچه کجراه بزرگمهر فلامنتی

مشاوره رایگان