دسته‌ها
اسپان باند پارچه گان و شان پارچه لمینت پارچه ماسک پارچه ملت پارچه ملت بلون پارچه یکبار مصرف محصولات

قیمت پارچه اسپان باند بیمارستانی

قیمت پارچه اسپان باند بیمارستانی

به دلیل نوسانات برای آگاهی از قیمت پارچه اسپان باند بیمارستانی با ما در تماس باشید

شهرستان ها مهندس میلاد ارشدی ۰۹۱۳۰۸۵۸۱۰۰

تهران مهندس نیما محمد نژاد ۰۹۱۳۸۹۷۶۳۸۱

چند نکته در مورد قیمت پارچه باند بیمارستانی

عوامل تعیین کننده قیمت

  • برند تولید کننده پارچه های بی بافت یا سوزنی اسپان
  • عرض پارچه (عرض استاندارد ۱۲۰ ،۱۵۰،۱۶۰)
  • گرماژ پارچه (یک متر مربع)

پارچه اسپان باند نساجی کاماش

پارچه اسپان باند از چه موادی تواید می شود؟

این پارچه از الیاف پلی‌­پروپلین تهیه می شود

پلی‌­پروپلین چیست؟

پلي پـروپيلن كـه بـه عنـوان پلـي پـروپن

نيـز شـناخته شـده اسـت،

يـك پليمـر ترموپلاسـتيك است كه

در ابعاد وسيعي اسـتفاده مـي شـود.

ابعـاد در بـر گيرنـده ي صـنايعي ماننـد بسـته بنـدي و برچسـب، نسـاجي، لـوازم التحريـر ،

قطعـات پلاسـتيكي و ظروفـي بـا قابليـت مجـدد ، تجهيــزات آزمايشــگاهي، اســپيكرها

و قطعــات خــودرو و برگــه هــاي پليمــري مــي باشــد.

پليمرهــاي اضــافي از پــرويپلن مونــور

تشــكيل شــده اســت كــه در برابــر بســياري از حلالهــاي شــيميايي و مــواد بــازي و اســيدي مقــاوم هســتند.

در ســال ۲۰۰۸ درخواســت هــاي جهــاني براي اين ماده حجمـي برابـر ۴۵٫۱ ميليـون تـن بـود

كـه درامـدي در حـدودي ۶۵ بيليـون دلار

را براي افراد معاملـه گـر رقـم زد.

پارچه ملت بلون پارچه ماسک

پـروپيلن اولـين پليمـر ايزوتاكتيـك اسـت

كـه توسـط گيوليـو ناتا در مارچ ۱۹۵۴ آلمـاني شـناخته شـد.

ايـن اكتشـاف پيشـگامانه منجـر بـه توليـدتجاري پلـي پــروپيلن ايزوتاكتيــك در مقيــاس بــزرگ گرديــد .

پلــي پــروپيلن هــاي ســينتيوتاكتيك

اولــين پليمــــر سينتســــايز شــــده

بــــود كــــه توســــط ناتــــا و همكــــارش توليــــد شــــد.

الياف پلي پروپيلن چيست و چگونه توليد مي شود؟

الياف پلي پروپيلن كه از طريق پليمريزاسيون پروپيلن به صورت يك پليمر خطي تهيه مي گردند

و بـه اختصـار پ-پ ناميـده مـي شوند بعد از پيدا شدن كاتاليست زيگلرناتا توليد شدند اين كاتا ليست

متبلور شـدن مـي باشد را امكان پذير ساخت .

از پارچه اسپان باند برای تهیه پارچه ماسک استفاده می شود

پارچه اسپان باند با پارچه sms تفاوت دارد

برای خرید پارچه ماسک سه لایه پزشکی با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۳۱۱۳۰۳۳۴ میلاد ارشدی

برای پارچه های ضد آب بیمارستانی که به پارچه گان لمینت معروف است از این پارچه استفاده می شود

View this post on Instagram

پارچه لمینت شده افزودن یک لایه پلیمری بر روی سطح پارچه (معمولا اسپان باند) می‌باشد دلیل استفاده از لباس یکبار بیمارستانی مصرف در اتاق عمل دلیل استفاده از لباس یکبار مصرف بیمارستانی در اتاق عمل حفظت از میکروب ها و میکرو ارگانیسم ها در برابر بیمار و پزشک می باشد و به دلیل اینکه پارچه های اسپان باند و یکبار مصرف بیمارستانی هزینه های خیلی پایین تری نسبت به لباس های پارچه ای چه برای بیمار و چه برای پزشک جراح دارند گزینه بسیار مناسبی برای بیمارستان ها و کلینیک ها می باشد. همچنین لباس های یکبار مصرف بیمارستانی در اتاق عمل بسیار راحت و سبک بوده و پزشک در ساعت های طولانی عمل های جراحی با مشکلاتی از قبیل عرق کردن و زبری لباس و … مواجه نمی گردد و همچنین گان جراج یکبار مصرف به دلیل اینکه روی لباس پزشک پوشیده می شود نیازی به تعویض لباس پزشک نداشته و بعد از عمل جراحی دور انداخته می شود. همچنین استفاده از لباس بیمار یکبار مصرف که شامل گان یکبار مصرف ، کلاه یکبار مصرف و شلوار یکبار مصرف می باشد نیز در اتاق عمل باعث می گردد هزینه های خیلی کمتری به بیمارستان و بیماران تحمیل گردد و همچنین از لحاظ بهداشتی برای بیماران اطمینان بیشتری دارد. گان جراحی نوعی از لباس یکبار مصرف با پارچه اسپان باند می باشد که قد آن بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ بوده و تنها تفاوت آن با گان بیمار در سر آستین های آن بوده که گان جراح سر آستین کش بوده تا در حین عمل مزاحمتی برای جراح ایجاد ننماید.. . .. . . . #اسپان_باند #اسپان_لمینت #لمینت #ماسکn95 #ماسک_تنفسی #کرونا #تترون #پارچه_گان #گان #شان

A post shared by nonwovenfabric (@parchemask) on

پارچه لمبنت پارچه گان پارچه شان
پارچه لمبنت پارچه گان پارچه شان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *