پارچه فانوس طلایی چیست؟

پارچه فانوس طلایی با جنس تترون (TETRON )با وزن 190 گرم و عرض 150 سانتیمتر و طاقه های 40 متری و با انتخاب رنگ به صورت آزاد برای فرم مدارس در نساجی بوریا تولید می شود،پارچه های چهار خانه بوریا چهار فصل هستند و مناسب با آب و هوای ایران با جنس ویسکوز فلامنت تکمیل می شوند. پرز سوزی روی پارچه فانوس طلایی جهت تل نشدن انجام شده است.

پارچه فانوس طلایی
پارچه فانوس طلایی

خرید پارچه فانوس طلایی پیراهنی

قیمت پارچه فانوس طلایی فرم مدارس

مشاوره رایگان